Twoja praca wymaga doświadczenia? 
Ciężko pracujesz na swoje dochody?
Zabezpiecz się przed ich utratą!!!

 

 • Ubezpieczenia dla Lekarzy i Dentystów
 • Ubezpieczenia dla Pielęgniarek i Położnych
 • Ubezpieczenia dla Ratowników Medycznych
 • Ubezpieczenia dla Fizjoterapeutów
 • Ubezpieczenia dla Pozostałych Zawodów Medycznych
 • Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych
 • Ubezpieczenie dla Studentów

OC Obowiązkowe

Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.

OC Dobrowolne

Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.

Ochrona Prawna

Zapewnij sobie pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi możesz wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa w zakresie :

 • kompleksowe wsparcie prawne w życiu zawodowym i prywatnym
 • wideo konsultacje z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną
 • w przypadku spraw sądowych zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata, radcy prawnego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków
 • pomoc adwokata lub radcy prawnego w trakcie przesłuchania przed prokuratorem
 • natychmiastową reakcję Centrum Asysty Prawnej – infolinia dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu
 • komfort i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Ochrona HIV/WZW

Zapewnij sobie ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny . Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o Klauzulę Agresji Pacjenta.

Leadenhall Medica

 

 

Leadenhall Medica

Zobacz kalkulację

Lekarzom kontraktowym lub prowadzącym prywatne praktyki w wymierny sposób oferujemy rekompensatę utraty dochodu:

 • podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej z wypadku jak i choroby;
 • tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy;
 • w kwocie, która wystarczy na pokrycie zobowiązań – nawet do 50 tys. zł miesięcznie
  Gwarancja wypłaty 10 000 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy - składka roczna 2 410 zł

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony :

 • Dożywotnia niezdolność do pracy w swoim zawodzie – do 10 mln zł
 • Śmierć i inwalidztwo w wyniku wypadku – do 10 mln zł
 • Ochrona przed skutkami ekspozycji na HIV/WZW
 • Trwałe uszczerbki np. złamania, poparzenia – do 1 000 zł za 1%
 • Objecie ochrona uprawiania sportów ekstremalnych

 

 

 

 

Leadenhall Medicare

Zobacz kalkulację

Leadenhall Medicare

Osobom wykonującym zawód medyczny na podstawie kontraktu lub własnej działalności gospodarczej w wymierny sposób rekompensujemy utratę dochodu:

 • podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej z wypadku jak i choroby;
 • tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy;
 • w kwocie, która wystarczy na pokrycie zobowiązań – nawet do 20 tys. zł miesięcznie
  Gwarancja wypłaty 6 000 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony

 • Dożywotnia niezdolność do pracy w swoim zawodzie – do 10 mln zł
 • Śmierć i inwalidztwo w wyniku wypadku – do 10 mln zł
 • Ochrona przed skutkami ekspozycji na HIV/WZW
 • Trwałe uszczerbki np. złamania, poparzenia – do 1 000 zł za 1%

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników 

Dodatkowe zabezpieczenie pracowników w postaci ubezpieczenia NNW. Najbardziej powszechne są tzw. grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie z miesięczną składką. Składka finansowana może być w całości przez pracownika (odciągana z wynagrodzenia i przelewana na konto Ubezpieczyciela) lub przez pracodawcę. Sumy ubezpieczenia w przypadku szkody pozwalają na zabezpieczenie finansowe i pomoc materialną pracownikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach po wypadku. Dodatkowo taka polisa stanowi element motywacyjny rozszerzający pakiet socjalny. Stanowi swoisty plus, który wyróżnia firmę jako pracodawcę na rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenia OC innych pracowników medycznych 

Pracownikom takim jak ratownicy, pielęgniarki, lekarze czy fizjoterapeuci możemy zaproponować grupowe ubezpieczenia OC (obowiązkowe i dobrowolne) zabezpieczające przed finansowymi skutkami błędów medycznych.