Po kilkunastu latach pracy w korporacjach ubezpieczeniowych podjęliśmy decyzję aby dzielić się nasza wiedzą i wyznaczać ścieżkę rozwoju zawodowego pod własnym logo UniCare - M.A.M. Ubezpieczenia.

Nasz zespół oferuje swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Doradzamy w obszarze szerokiego zakresu ubezpieczeń, programów emerytalnych oraz ochrony majątku.

Dzięki naszej niezależności od towarzystw ubezpieczeniowych, gwarantujemy naszym klientom bezpieczeństwo ich oraz bliskich, doradzając odpowiednie rozwiązania wynikające z naszego wieloletniego doświadczenia i wypracowanego profesjonalizmu.

Ważny jest dla nas stały rozwój i poszerzanie wiedzy, aby jak najlepiej służyć naszym klientom przy wyborze optymalnego programu ochronnego dzięki czemu maja poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji losowej.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie od wandalizmu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie kosztów stałych działalności Ubezpieczenie dodatkowych

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów.

W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza.

Ubezpieczenie Cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji. Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenia czy mienie jest nowe czy używane.

Pakietem medycznym nazywamy grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Jest to produkt ochronny, który w ramach miesięcznego abonamentu zapewnia dostęp do określonych usług – konkretnych badań, wizyt u specjalistów, szczepień, drobnych zabiegów oraz wizyt domowych lekarza lub pielęgniarki.

Kompleksowe ubezpieczenie ryzyk związanych z zarzadzaniem danymi osobowymi, naruszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz szkód wizerunkowych

Zastanawiałeś się kiedyś nad konsekwencjami tego, co na co dzień robisz w pracy? Czy Twoja pomyłka może kogoś kosztować zdrowie, życie lub utratę majątku? Jeśli tak, to czy stać Cię na pokrycie ewentualnych strat klienta?

Ubezpieczenie OC ma chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji np. lekarzy czy adwokatów, architektów, gwarantując im odszkodowanie.

Polisa grupowa jest rozwiązaniem wygodnym dla tych, którzy wolą kupić gotowy pakiet niż samodzielnie dobierać poszczególne rozszerzenia. Ubezpieczenie grupowe z reguły posiada bogaty zakres ochrony, a wybór ubezpieczonego sprowadza się właściwie do wysokości sum ubezpieczenia i składki.

Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych. Dzięki temu przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych , to dodatkowa polisa, zapełniająca, na każdym z jej etapów, pełną ochronę przed różnymi szkodami, w tym i przed szkodami na osobach trzecich. Jest ona przypisana do konkretnej budowy

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób posiadających przedsiębiorstwo rolne.

Przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo ubezpieczyć:

Jeśli bliska jest Ci idea ekologicznego domu, oszczędności na rachunkach za prąd i postanowiłeś zainstalować instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych - to produkt właśnie dla Ciebie.

Przedmiotem ubezpieczenia są sprawne i gotowe do użytku instalacje, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciwnapięciowe i położone są w strefie niezagrożonej zalaniami i podtopieniami.