Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów.

W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Możemy wykupić tylko polisę OC lub stworzyć pakiety składające się z kilku ubezpieczeń, m.in.:

  • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Zielona Karta
  • Ochrona prawna
  • Autocasco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie Assistance
  • Ubezpieczenie szyb, opon itp.