Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób posiadających przedsiębiorstwo rolne.

Przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo ubezpieczyć:

Budynki i OC

To kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Możesz uzupełnić obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych o dodatkowe zdarzenia, takie jak upadek drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, uderzenie pojazdu, przepięcie itd.

Uzupełnienie ochronę domu o większą liczbę zdarzeń, ale również zabezpieczenie mienia znajdującego się w domu (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież itp.)

Ochrona dodatkowego mienia w gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia)

OC Rolnika możesz rozszerzy o dodatkową ochronę, np. z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością agroturystyczną czyli w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników .

Uprawy

To ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Ubezpieczysz: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny.

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy.
Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy !!!

Maszyny rolnicze

Uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież maszyny rolniczej – w tych sytuacjach może się przydać oferowane przez nas ubezpieczenie.

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Główne zalety ubezpieczenia:

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej,
 • możliwa opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej
 • możliwość ochrony od szkód w szybach
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego

Konie

Twój koń pokonuje wiele przeszkód – radzi sobie znakomicie. Co się stanie, jeżeli zachoruje lub będzie miał wypadek? Wtedy warto mieć ubezpieczenie.

Z myślą o życiu i zdrowiu Twoich koni oferujemy rozwiązanie, dzięki któremu zapewnisz sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa, a swoim koniom podarujesz najlepszą ochronę.

Zakres ubezpieczenia:

 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku wypadku
 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu
 • trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu
 • trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu
 • kradzież i rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży
 • udział w kosztach operacji, w tym również operacji kolki
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia

Produkcja zwierzęca

Choroby drobiu to ogromne zagrożenie dla prowadzonej przez Ciebie produkcji i osiąganych dochodów.

Nawet jeśli odpowiednio dbasz o swoją fermę, to zawsze możesz się znaleźć w strefie zagrożonej z uwagi na wystąpienie choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu. I nie będziesz mógł sprzedać tego, co wyprodukowałeś.

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej może obejmować następujące zdarzenia:

 • wystąpienie na fermie lub w jej pobliżu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu,
 • wystąpienie na fermie chorób zakaźnych zwierząt,
 • awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie w instalacji elektrycznej, przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada,
 • wystąpienie Salmonellozy i Histomonozy.

Straty finansowe mogą Cię ominąć.
Wystarczy, że wybierzesz nasze ubezpieczenie !!!

Zwierzęta gospodarskie

Zadbaj o podstawową ochronę swoich zwierząt gospodarskich. I skorzystaj z 65% dopłaty do składki z budżetu państwa.

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta !!!

Możesz ubezpieczyć następujące gatunki zwierząt: bydło, świnie, owce, kozy, konie, drób.

Ubezpieczenie chroni od konsekwencji finansowych takich zdarzeń jak:

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcji ratowniczej,
 • wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenia lub skażenia bezpośrednio spowodowanego zdarzeniami, o których mowa powyżej oraz szkody powstałe wskutek działania ognia.