Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie od wandalizmu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie kosztów stałych działalności Ubezpieczenie dodatkowych

kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

nieruchomości maszyny i urządzenia wyposażenie środki obrotowe mienie osób trzecich gotówka nakłady inwestycyjne mienie prywatne pracowników odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Nieruchomości

 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • gotówka
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie prywatne pracowników
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie od wandalizmu
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności
 • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń