Zastanawiałeś się kiedyś nad konsekwencjami tego, co na co dzień robisz w pracy? Czy Twoja pomyłka może kogoś kosztować zdrowie, życie lub utratę majątku? Jeśli tak, to czy stać Cię na pokrycie ewentualnych strat klienta?

Ubezpieczenie OC ma chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji np. lekarzy czy adwokatów, architektów, gwarantując im odszkodowanie.

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności, np. w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

 

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

Zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują akty prawne dedykowane dla poszczególnych grup.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI (UBEZPIECZENIE D&O) POKRYWA STRATY FINANSOWE WYRZĄDZONE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ.