Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych , to dodatkowa polisa, zapełniająca, na każdym z jej etapów, pełną ochronę przed różnymi szkodami, w tym i przed szkodami na osobach trzecich. Jest ona przypisana do konkretnej budowy

Przeważnie ochroną ubezpieczeniową zostają objęte:

  • obiekty budowlane;
  • obiekty montażowe;
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy;
  • maszyny budowlane;
  • inne rodzaje mienia i/lub koszty wyszczególnione w klauzulach dodatkowych;
  • odpowiedzialność cywilna OC.

Elementem, który tak naprawdę świadczy o wysokiej jakości polisy , są dodatkowe klauzule, które pozwalają zamienić standardową ofertę, jaką ma wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w ofertę kompletną.