Ubezpieczenie Cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji. Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenia czy mienie jest nowe czy używane.

Polisa z naszej oferty ubezpieczenia Cargo jest odpowiedzią na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w transporcie z powodu zdarzenia losowego (np. wybuch, pożar, zalanie, upadek drzewa, wypadek środka transportu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia, uszkodzenia podczas ładunku i załadunku.