Polisa grupowa jest rozwiązaniem wygodnym dla tych, którzy wolą kupić gotowy pakiet niż samodzielnie dobierać poszczególne rozszerzenia. Ubezpieczenie grupowe z reguły posiada bogaty zakres ochrony, a wybór ubezpieczonego sprowadza się właściwie do wysokości sum ubezpieczenia i składki.

Niekwestionowanym atutem polisy grupowej, jest niska cena składki. W zależności od umowy z zakładem pracy – ceny składek najczęściej wahają się w granicach 30 zł-100 zł miesięcznie.

Dużym plusem ubezpieczeń grupowych jest brak szczegółowej ankiety medycznej, co ma związek ze wspomnianym rozłożeniem ryzyka na wielu ubezpieczonych. Klientem docelowym jest większa grupa osób, przeważnie w różnym przedziale wiekowym, przez co towarzystwo ubezpieczeniowe godzi się na różnego rodzaju ryzyko zdrowotne pracowników.

Minusem „grupówki” w miejscu pracy jest uzależnienie takiej polisy od zatrudnienia. Odchodząc z firmy, umowa ubezpieczeniowa wygasa

Ubezpieczenie grupowe najczęściej obejmuje w swoim programie długą listę zdarzeń, objętych ochroną. Świadczenia można spodziewać się z tytułu:

  • zgonu ubezpieczonego (różne kwoty świadczenia z uwagi na różne rodzaje śmierci);
  • powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • zgonu małżonka, rodzica, dziecka;
  • urodzenia dziecka;
  • ciężkiej choroby (lista chorób objętych ochroną);
  • pobytu w szpitalu;
  • operacji chirurgicznej;
  • leczenia specjalistycznego.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program stworzony z myślą o pracownikach, którzy chcieliby zaoszczędzić środki na późniejsze lata.

Udział w PPK jest dobrowolny, czyli pracownicy nie mają obowiązku odkładania środków na rachunek PPK. Jeśli dany pracownik zdecyduje, że nie chce uczestniczyć w tym programie, powinien złożyć rezygnację, wówczas wypłata pracownika nie będzie pomniejszana o wpłaty na PPK

Ważną kwestią jest to, że uczestnik PPK może w każdej chwili zrezygnować. Nie odbędzie się to jednak bez konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji przed ukończeniem 60 roku życia uzbierane oszczędności zostaną pomniejszone o kwoty, które przelało państwo. Nieco inaczej będzie w przypadku, kiedy pracownik poważnie zachoruje, wówczas będzie miał prawo wypłacić część uzbieranych oszczędności i to bez żadnych konsekwencji finansowych. Warto również nadmienić, że pracownik będzie miał prawo wypłacić wszystkie zgromadzone środki przed 60 rokiem życia w przypadku, kiedy będzie chciał przeznaczyć środki na wkład własny na zakup mieszkania.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i z budżetu państwa. Państwo zasili jednorazowo rachunek wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, co roku wpłaci również na rachunek pracownika 240 zł tzw. dopłaty rocznej, ale tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków.

PPK to rozwiązanie, które ma na celu pomóc pracownikom w dodatkowym oszczędzaniu na swoją emeryturę.