Kompleksowe ubezpieczenie ryzyk związanych z zarzadzaniem danymi osobowymi, naruszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz szkód wizerunkowych

 • Ochrona bezpieczeństwa informacji
 • Wsparcie prawne w zakresie postepowań cywilnych oraz administracyjnych ( RODO )
 • Pomoc specjalistów w zakresie informatyki śledczej

Dla kogo ?

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.
 • Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi i zakłady usługowe, hotele itp.

Zakres ochrony

 • Koszty postepowań sadowych oraz odszkodowań wynikających z odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane przetwarzasz
 • Koszty postepowań administracyjnych i kar wynikających z odpowiedzialności Regulacyjnej
 • Koszty zarzadzania kryzysowego po incydencie informatycznym, w tym pomoc specjalistów IT oraz agencji Public Relations
 • Odpowiedzialność cywilna wobec kontrahentów w zakresie szkód związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 • odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
 • pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego ubezpieczonego

Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia) - straty pieniężne lub utracona wartość towarów wynikająca z dokonania przelewu, kradzieży środków z konta bankowego lub wysłania towaru w dobrej wierze osobie nieuprawnionej, wskutek wyłudzenia dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Zalety

 • szybki dostęp do oferty
 • światowy standard zakresu ochrony

lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej w przypadku szkody przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych