Ubezpieczenie rolnika jest kierowane do osób fizycznych (rolników), posiadających gospodarstwo rolne.

W skład pakietu mogą wejść:

  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym gwarantujące wypłatę,
  • świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych tj. ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów,
  • obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika – zapewnia odszkodowanie osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa.
  • mienia w gospodarstwie rolnym, w tym: pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa